Investice a jejich cíl

Pro investice je celá řada definic – vyplynou z podstaty či cíle investování, tj. zvětšit majetek. To předpokládá volné finanční prostředky a jejich umístění (alokaci) do různých investičních nástrojů. Volné finanční prostředky získáte úsporami, tj. odložením spotřeby. Je možné investovat rovněž vypůjčené peníze (otázkou je, jakým způsobem vznikly), ale to je vždy riskantnější a je potřeba překonat cenu za vypůjčení (úrok).

Investice vždy úzce souvisí s časem. Pokud by vám někdo nabídl, že vám dá 100 tisíc korun dnes, nebo až za rok (při jinak stejných podmínkách), co byste si vybrali? Pravděpodobně byste je chtěli hned, proč byste čekali. Máte-li 100 tisíc korun, můžete je dnes utratit, nebo odložit stranou (investovat).

V druhém případě ale budete zřejmě požadovat nějakou kompenzaci, tj. určitou formu výnosu. Odborně řečeno, vzdáte se současné hodnoty vašeho kapitálu (která je jistá) – ve prospěch jeho rozšíření či budoucích zisků (které jsou nejisté).

 

Druhy investic

 • akcie
 • dluhopisy
 • podílové listy
 • nástroje peněžního trhu
 • deriváty
 • životní pojištění
 • penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
 • stavební spoření
 • nemovitosti
 • drahé kovy (zlato, stříbro aj.)
 • podnikatelské projekty, rozvíjející firmy
 • umělecká díla

 

Zhodnocení investic

Je potřeba si uvědomit jaký tip investora vlastně jste (zda máte volné peníze nebo chcete pravidelně investovat). U každé investice hodnotíme výnos, riziko a likviditu, který tvoří tzv. investiční trojúhelník. K posouzení výnosu vždy k němu investor přihlíží, kdy se hodnotí vztahy mezi výnosem, rizikem a likviditou. Obecně však platí tato investiční pravidla (platí i vzájemně opačně):

 • čím vyšší riziko, tím vyšší výnos
 • čím nižší riziko, tím nižší výnos
 • čím nižší výnos, tím větší likvidita
 • čím vyšší výnos, tím nižší likvidita
 • čím vyšší likvidita, tím nižší riziko
 • čím nižší likvidita, tím vyšší riziko

 

Diverzifikace (snížení rizika)

Investiční riziko do podílových fondů můžete snížit díky tzv. diverzifikaci.

Diverzifikace znamená rozložení portfolia do různých investičních nástrojů, případně v rámci investic do akcií rozložení do různých titulů (z různých oblastí nebo oborů).

Strategie je nastavena tak, aby se vaše investice na začátku investičního období mohla co nejvíce zhodnotit. Akcie jsou dlouhodobě nejvýkonnější investicí, proto jejich podíl v portfoliích (liniích) začínáme postupně snižovat až se zbývajícími devíti lety do konce investičního horizontu. To vám zajistí stabilitu vašich investovaných peněz.

Do portfolia fondu se vždy vybírají fondy od renomovaných společností, z nichž mnohé patří mezi deset největších investičních správců na světě.