Financování podnikání, rozvoje, koupě nových skladů či kanceláří, novou výrobní halu, obnovit vozový park, nakoupit stroje, tahače a celá řada dalších investicí.

Jsou otázky každého podnikatele i velkého majitele firmy.

Vyřídit firemní úvěr v bance je někdy pořádná alchymie. Úvěrová politika pro podnikatele řídí jinými pravidly, než pro soukromé osoby (na rodné číslo). Je potřeba si předem specifikovat co přesně chcete financovat nebo jaký je Váš business plán.

 • Pomůžeme vám definovat vaše požadavky na úvěr, který bude splňovat vaše požadavky na financování plánované investice.
 • Zvýšíme vaše šance na získání úvěru dobrou přípravou vaší žádosti a zajištění všech potřebných podkladů. Víme, co je pro banky důležité a na co se ptají.
 • Budeme vás spolehlivě zastupovat v poptávkovém řízení s bankovními ústavy.
 • Pomůžeme vám vybrat správnou banku, která bude schopna nabídnout komplexní řešení vašich  finančních potřeb.

Jedná se o účelový investiční úvěr pro dlouhodobé investice do podnikání nebo provozu vyřešíte Investičním úvěrem.

Na co úvěr můžete využít?

 • investice do nemovitosti
 • s předem stanoveným splátkovým plánem
 • financování:
  • výstavby
  • rekonstrukce nebo modernizace nemovitosti
  • koupě nemovitosti
  • stavebních úprav nemovitosti
  • vypořádání majetkových poměrů
  • koupě zemědělské půdy
  • refinancování (splácení úvěru použitého shodně s účelem hypotečního úvěru)

Parametry úvěru:

 • delší zpracování úvěru (větší objem dokladovaných dokumentů)
 • financování až 100% Vašeho záměru
 • úroková sazba je velmi nízká
 • délka splácení je až 25 let výhoda nižší splátky a volby fixace délky splácení
 • vždy zástavní právo:
  • předmětné (či jiné) nemovitosti v 1. pořadí
  • pohledávce z pojistného plnění v 1. pořadí (k předmětné nemovitosti či jiné) dozajištění ostatními v instrumenty
 • možnost půjčky až do výše 30 milionu zajištěné
 • stačí předložit jedno daňové přiznání za poslední uzavřené účetní období
 • možnost použít ČMZRB záruku
 • Jedná se o účelový investiční úvěr pro dlouhodobé investice do podnikání nebo provozu vyřešíte Investičním úvěrem.

  Na co úvěr můžete využít?

  • Nákupu strojů a zařízení
  • Software, včetně instalace a licencí
  • Nákup nemovitostí a pozemků,
  • Investice do výstavby nemovitostí, financování rekonstrukcí nemovitostí
  • Vybavení interiérů kanceláří a výrobních hal
  • Koupě zemědělských strojů, vybavení
  • Refinancování účelových úvěru u jiných společností

  Parametry úvěru:

  • rychlé schválení úvěru
  • úroková sazba je nižší než u neúčelového úvěru
  • délka splácení je až 15 let u zajištěného úvěru = výhoda nižší splátky a volby fixace délky
  • splácení
  • možnost půjčky až do výše 7,5 milionu zajištěné, 3mil. nezajištěné
  • stačí předložit jedno daňové přiznání za poslední uzavřené účetní období
  • pojištění proti nemožnosti splácet úvěr
  • možnost použít ČMZRB záruku
 • Potřebujete peníze na rozvoj svého podnikání? Chcete peníze přímo na svůj účet a nemuset dokládat, na co je použijete? Úvěr je neúčelový, klient nemusí dokládat účel úvěru pro čerpání.

  Na co úvěr můžete využít?

  • Vybavení kanceláře, nákup zásob a výrobních prostředků
  • Refinancování stávajících závazků u jiných společností

  Parametry úvěru:

  • rychlé schválení úvěru
  • není nutné dokládat účel – peníze použijete flexibilně dle svých potřeb
  • od 30 tisíc do 3 milionů Kč i bez zajištění nemovitostí
  • možnost půjčky až do výše 5 milionů zajištěných
  • napočtení limitu úvěru i na základě obratů na podnikatelského účtu u jiné banky (vhodné pokud klient daňově optimalizuje a limit úvěru na základě daňového přiznání vychází nízký)
  • možnost použít záruky ČMZRB
  • startovací Neúčelový úvěr – pro klienty, kteří podnikají alespoň 6 měsíců a současně méně než 12 měsíců. Limit úvěru je napočítáván na principu výpisové varianty, tzn. klient musí doložit výpis z podnikatelského účtu za posledních 6 měsíců. Dodání daňového přiznání není podmínkou pro posouzení úvěru
 • Zejména na nákup aut (příp. předmětů spojených s dotacemi)
 • Doba trvání není omezena zákonem (standardně 12 až 72 m)
 • Zajišťovací převod vlastnického práva (příp. Zástavní právo)
 • Předmět financování odepisuje klient (má jej v majetku – v rozvaze vykazován na straně aktiv)
 • Odpočet celé DPH z pořizovací ceny na začátku úvěru
 • Vhodný produkt pro čerpání prostředků z dotačních programů (vázány na vlastnictví předmětu)

Přijdou chvíle, kdy budete rychle potřebovat peníze na doplnění zásob nebo na výhodný nákup materiálu. S kontokorentem máte dostatek peněz vždy k dispozici.

Jedná se o neúčelový úvěr sloužící k provoznímu financování a k financování výkyvů cash-flow.

Na co úvěr můžete využít?

 • Financování krátkodobých zásob a materiálu
 • Vyrovnávání cashflow

Parametry úvěru:

 • rychlé schválení úvěru
 • klient nemusí splatit celou částku ani jednou ročně, pokud udržuje na účtu povinné minimální obraty
 • není nutné dokládat účel – peníze použije flexibilně dle svých potřeb
 • flexibilní finanční rezerva – klient kdykoliv čerpá a kdykoliv sám splácí
 • klient neplatí poplatky ani úrok za nečerpanou výši limitu
 • stačí předložit jedno daňové přiznání za poslední uzavřené účetní období
 • FOP můžeme pojistit proti neschopnosti splácet úvěr

Nejčastěji financované předměty:

 • Dopravní technika
  • Osobní a užitková vozidla do 3.5t
  • Nákladní automobily, tahače, návěsy, přívěsy
  • Autobusy, lodě, letadla, vagony, lokomotivy
 • Stroje a zařízení, technologie
  • Vysokozdvižné vozíky a jiná manipulační technika
  • Zemědělské, lesnické a stavební stroje
  • Obráběcí stroje, výrobní linky, technologické celky
  • Informační a telekomunikační technika, zdravotnická technika
  • Zvláštní technologická zařízení, nafukovací haly, regálové systémy, mobilní obytné buňky atd.
 • Nemovitosti (nad 30 mio CZK)

Kdy je financování vhodne?

 • V případě pořízení movitého majetku – bankovní úvěrové zdroje je lepší využití na jiné účely, které nelze financovat leasingovými produkty (kontokorent, provozní financování..)
 • V případě potřeby konkurenceschopné nabídky – leasingové financování pro klienta zpravidla levnější než bankovní (méně rizikové produkty z důvodu zajištění předmětem financování)
 • V případě, kdy banka neposkytne úvěr z důvodu zajištění, případně nepreferovaného odvětví klienta
 • V případě potřeby úspory zajišťovacích instrumentů (nižší rizikovost leasingových produktů = menší rozsah zajištění)
 • V případě potřeby rychlého financování klienta
 • V případě, kdy klient nemůže včas doložit finanční výkazy
  (u aut/vysokozdvižných vozíků – při dostatečné výši akontace)
 • Pronájem předmětu s jeho následným odkupem
 • Předmět ve vlastnictví leasingové spol. – méně rizikový než úvěr (nezpochybnitelné vlastnictví – u úvěru pouze zajištěný věřitel)
 • Po skončení Finančního leasingu přechází předmět do vlastnictví klienta za (zpravidla symbolickou) zůstatkovou cenu
 • Doba trvání omezena zákonem – dle doby odepisování předmětu (54m pro předměty z II. odpis. skupiny)
 • Leasingové splátky jsou plně uznatelným daňovým nákladem
 • Odpočet DPH (21%) ze splátek (Finanční leasing s opcí odkupu)
 • Mimobilanční financování dle CAS (nikoli dle IFRS)
  • Klient nevykazuje předmět v rozvaze (u úvěru na straně aktiv)
  • lepší ukazatele rentability vložených prostředků
 • Klient nevykazuje v rozvaze závazky z leasingu (u úvěru na straně pasiv) – leasing je evidován v podrozvaze
 • Pronájem zpravidla bez následné koupě předmětu klientem
 • Předmět ve vlastnictví leasingové společnosti
 • Garance odkupu předmětu za zůstatkovou hodnotu na konci financování třetí stranou (zpravidla dodavatel předmětu)
 • Po skončení leasingu může přejít předmět do vlastnictví klienta za zůstatkovou hodnotu (vyšší/rovnu zůstatkové ceně při rovnoměr. odepisování – podmínka daň. uznatelnosti splátek)
 • Doba trvání není zákonem omezena (standardně 12 až 72 m)
 • Leasingové splátky jsou plně uznatelným daňovým nákladem
 • Může se jednat o mimobilanční financování i dle IFRS (dle struktury obchodního případu)
 • Ve srovnání s Finančním leasingem i Úvěrem nižší splátky (splácení pouze části ceny předmětu – bez zůstatkové hodnoty) => optimalizace cash-flow
 • Operativní leasing se službami (pouze pro auta do 3.5t) :
  základní služby – silniční daň, poplatek za rádio, pojištění
  volitelné služby – pravidelný servis, pneumatiky, dálniční známka, náhradní vozidlo, platební tankovací karty a případně další individuálně sjednané služby..
 • Fleet management (správa vozového parku) – převzetí činností a administrativy související s pořízením a provozem vozidel (servis, pneuservis, náhradní vozidlo, tankovací karty, likvidace poj. událostí, nákup dáln. známek a příp. další)
 • Riziko zůstatkové ceny vozidla nese leasingová společnost
 • Úspora času a nákladů spojených s koupí, provozem a násl. prodejem vozidla (snížení administrativy, mzdových a ostat. provozních nákladů na správu vozového parku)
 • Umožňuje klientům více se zaměřit na vlastní podnikání
 • Profinancování předmětu, který již klient vlastní (dodavatelem předmětu financování je sám klient)
 • Standardně pouze do 1m od nákupu předmětu klientem
 • Vhodné v případě financování předmětu při/po jeho dovozu
 • Přefinancování předmětu, který již klient má financovaný u jiné finanční společnosti
 • Vhodné zejména pro fyzické osoby nepodnikající
 • Klient k žádosti o refinancování vždy přikládá:
  • kalkulaci předčasného ukončení od původní financující instituce optimálně s číslem účtu původní financující společnosti, na který má být provedena úhrada finančního vypořádání
  • návrh žádosti/dohody o ukončení od původní fin. společnosti
 • Kopii TP a počet ujetých km
 • Datum, do/ke kterému je kalkulováno předčasné ukončení od původní financující společnosti, musí být stanoveno minimálně jako datum podání žádosti o přefinancování u RL + 14 dní
 • Hodnota vyčísleného předčasného ukončení musí být menší nebo rovna hodnotě vozu dle ocenění